Đợt đăng ký 3 (bổ sung), thời gian:

Tất cả các khóa: Từ 18g00 ngày 06/09/2014 đến 07g30 ngày 08/09/2014
>> Danh sách sinh viên chưa nhấn nút đăng ký chính thức !

( Hiện tại, có 0 người đang truy cập vào trang này )

CHÚ Ý

     - Trong đợt đăng ký bổ sung, mỗi sinh viên được phép đăng ký lại nhiều lần. Nếu SV đăng ký lại thì những học phần của đợt đăng ký này sẽ bị xóa (những học phần của đợt đăng ký trước vẫn được giữ nguyên). SV phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định đăng ký lại.
     - Mật khẩu vào đăng ký học phần tín chỉ là mật khẩu dùng để đăng nhập vào trang "Trang cá nhân sinh viên". Nếu quên mật khẩu, sinh viên nhắp vào liên kết "Quên mật khẩu" để lấy mật khẩu mới.
     - Những SV đang bị khóa tài khoản Tin nội bộ vẫn được đăng ký tín chỉ.
     - Sau khi đã đăng ký học phần thành công, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo tiếp theo của nhà Trường để nắm bắt thông tin kịp thời.

Ban Quản trị Hệ thống